Home

MOTORCYKELOLIE

Lytter man efter, når talen er om motorolie, bliver man ofte mere forvirret end informeret. Er talen specifikt om motorcykelolie, vil meningsudvekslingerne som regel ingen ende tage.

Mit hidtidige valg af olie til motorcyklerne har været baseret på halvhjertet research, andres troværdige dækspark og egne erfaringer.

Før mit sædvanlige engros-køb har jeg denne gang undersøgt forholdene lidt grundigere, og starter med konklusionen:

Jeg vil anvende en helsyntetisk olie, der overholder de standarder motoren kræver.

Jeg iler med at sige, at dette er min personlige opfattelse efter at have brugt 15-20 timer på nettet og på kontakt med folk i oliebranchen. Jeg er stødt på divergerende, endda modstridende opfattelser. Min gymnasiale afgangskarakter i kemi var elendig men jeg anvender flittigt Swarfega. Brug mine overvejelser med omtanke.

Hvad mener jeg med standarder og hvorfor syntetisk?

Afgrænsning først:

I en klassisk motorcykelmotor cirkulerer, smører og køler den samme olie både motor, gearkasse og kobling. Jeg har specifikt kigget efter olier der er velegnede til dette.

Standarder:

Motorolie er godkendt efter en eller flere standarder (API, JASO, ACEA, ILSAC, EOLCS m.fl) og har en given viskositet. Motorfabrikanten foreskriver en minimumsstandard til brug i deres motor og anbefaler en viskositet efter driftsforholdene, typisk temperaturen.

Syntetisk:

Begrebet syntetisk har tidligere været brugt om en olie, der udelukkende bestod af molekyler, som ad kemisk vej var bygget op fra grunden (PolyAlphaOlefiner eller PAO). Denne metode giver en homogen olie med præcist kontrollerbare egenskaber. Nu anvendes begrebet også om råolie der er højraffineret i en grad så dens egenskaber nærmer sig PAO's. Markedsføringsmæssigt betegner det altså en olie af højere kvalitet.

Overvejelserne:

Motorolien skal smøre og køle. Olien nedbrydes med brug og alder. Den skal derfor skiftes med passende mellemrum. Jeg går efter en olie der smører og køler tilstrækkeligt godt i længst mulig tid til den bedste pris.

Og så lidt basale oliefakta:

Motorolie består af basisolie og additiver. Basisolien smører og køler, additiverne ændrer basisoliens egenskaber og mindsker eller forsinker nedbrydning af olien.

Basisolien kan være mineralsk, delsyntetisk eller helsyntetisk.
Mineralsk betyder at basisolien kun er raffineret råolie. Dinosaur-juice.
Delsyntetisk betyder at basisolien indeholder op til 30% syntetisk olie.
Helsyntetisk betyder at basisolien indeholder mellem 31% og 100% syntetisk olie.

Additiverne har forskellige opgaver: Mindske temperaturbetingede viskositetsændringer, mindske iltning, mindske slid og rense motordele mm.

Olie har en given viskositet; den flyder mere eller mindre trægt. Viskositeten angives med et SAE-tal. Et højere tal betyder at olien flyder mere trægt. Motorolie og andre oliers (fx gearolie) SAE-tal kan ikke sammenlignes umiddelbart; der er forskellige standarder for fastsættelsen.

For en monograde olie (fx. SAE 50) er viskositeten defineret ved kun een temperatur. For en multigrade olie (fx SAE 15W-50) defineres viskositeten ved to temperaturer.

Viskositeten ændrer sig med temperaturen: Kold olie flyder mere trægt end varm olie.

Man kan - meget simplificeret - se oliens viskositet som dens evne til at lave en tilstrækkelig tyk og stærk beskyttende oliefilm på motordelene: høj viskositet giver en stærk oliefilm under høj belastning og temperatur. På den anden side gør høj viskositet, at olien langsommere når ud til smørestederne ved koldstart af motoren.

En unødvendigt høj viskositet giver også lavere ydelse og højere brændstofforbrug fordi motorens interne modstand mod bevægelse øges.

Multigradeoliens viskositet ændres mindre med temperaturen. En SAE 15W-50 olie flyder let ved lave temperaturer (15W, W for winter) men bevarer en relativt høj viskositet (50) når temperaturen øger. Vupti, det bedste af to verdener!

Spørgsmål: En motor kræver eksempelvis SAE 15W-40 ved kørsel over 0 grader C. Kan man istedet bruge en SAE 5W-50 med samme API-standard? Ja, det kan man! Olien er blot hurtigere ude på smørestederne når motoren startes, og bevarer stadig den krævede viskositet ved driftstemperatur.

Mineralsk, delsyntetisk eller helsyntetisk?

Uanset om olien er mineralsk, delsyntetisk eller helsyntetisk må den friske olie antages at overholde dens påståede standarder. Så langt, så godt. Alle olier nedbrydes med brug og tid, nogle hurtigere end andre. Min olie skal minimum kunne beholde tilstrækkelig standard mellem olieskift.

Uafhængige forsøg (bl.a. John C. Woolum Ph.D, Professor of Physics, University of California, 1994) og forskellige olieproducenters offentlig data (bl.a. Shell, Q8, Castrol) viser ret entydigt, at syntetiske olier holder viskositeten over et større temperaturspænd (højt viskositetsindex, VI) og nedbrydes væsentligt langsommere.

Forklaringen kan være, at mineralske og delsyntetiske olier fra grunden af har et lavere viskositetsindex end helsyntetiske. Dette lavere VI forøges med additiver (såkaldte Viscosity Index Improvers, VII). Disse VII nedbrydes under brug og særligt hurtigt, hvis olien også er udsat for mekanisk påvirkning i gearkassen.

I Woolum's forsøg målte og sammenlignede han fem oliers faktiske viskositet som nye, efter 800 miles og efter 1500 miles (1 mile = 1,609 km). Olierne blev anvendt i en 10 år gammel Honda V65 Sabre og som reference i en 7 år gammel Honda Accord bil.

Forsøget skulle eftervise, om dedikerede motorcykelolier bedre beholdt deres viskositet i brug end tilsvarende bil-olier gjorde.

I sin motorcykel testede Woolum tre typer olie til biler (A, B og C) og to specielt beregnet til motorcykler (D og E). Desuden testedes bil-olie A også i hans bil.

Resultatet for viskositet blev:

bil-olie A (syntetisk):
ny 100%, 800mi 86,6%, 1500mi 83,0% (3600mi i bil: 91,8%).
bil-olie B (syntetisk):
ny 100%, 800mi 78,1%, 1500mi 74,5%
bil-olie C (mineralsk):
ny 100%, 800mi 72,2%, 1500mi 68,0%
mc-olie D (delsynt):
ny 100%, 800mi 69,2%, 1500mi 65,6%
mc-olie E (mineralsk:
ny 100%, 800mi 68,0%, 1500mi 63,9%

Konklusionen er:

1) Motorcykelmotorer nedbryder olien hurtigere end bilmotorer.
2) Motorcykelolie nedbrydes ikke langsommere end bilolie.
3) Syntetisk olie holder viskositeten bedre end delsyntetisk eller mineralsk olie.

Forsøget blev gennemført med amerikanske produkter og under amerikanske forhold for tolv år siden og olieproduktion kan naturligvis siden da have udviklet sig på en måde der gør hans resultater mindre betydningsfulde.

Additiver:

Additiver er nødvendige, ellers holdt olien ikke ret længe og fungerede iøvrigt generelt dårligere. Nogle additiver kan være problematiske i en motorcykelmotor (VII) og nogle kan være problematiske i en vådkobling, nemlig de såkaldte Friction Modifiers.

Friction modifiers er stoffer, der nedsætter friktionen uden at reducere viskositeten. De hjælper bilproducenterne med at opnå den fantom-brændstoføkonomi de påstår bilerne har, men stofferne kan sætte sig på koblingspladerne i motorcyklens vådkobling og gøre at koblingen glider, dvs ikke kobler ordentligt til.

Stofferne er mest nødvendige i mineralske og delsyntetiske olier. De hedder ofte noget med energy conserving, improved viscosity, friction fighter, MoS2 eller lignende. I syntetiske olier er basisoliens viskositetsspænd ofte tilstrækkeligt.

Olie der er godkendt efter JASO MA standarden indeholder ikke stoffer der påvirker koblingsfunktionen.

Lidt om priser (sommer 2006):

Lokale muligheder og priser varierer meget. Biltemas Synthetic Racing MC Oil 15W-40 (API SG, SH) kan fås for 59,90 pr liter og Statoil sælger en liter Racingway mc 15W-40 (API SG) på tanken for 179 kr.

Disse to helsyntetiske motorcykeloliers sammensætning, vurderet på nogle få nøgleparametre, er næsten ens. Den ene koster bare tre gange så meget som den anden.

Flydepunkt (grader C): Biltema -36 og Statoil -36
Flammepunkt (grader C): Biltema >210 og Statoil 240
Viskositetsindex: Biltema: 142 og Statoil 144
Kinematisk viskositet (cSt): Biltema 14,1 og Statoil 14,0

Et lavt flydepunkt sikrer gode koldstartegenskaber. Et højt flammepunkt medvirker til lavere olieforbrug (fordampning og forbrænding). Jo højere viskositetsindex (for den samme SAE viskositet, her 15W-40), jo færre viskositetsforbedrende tilsætningsstoffer skal bruges. SAE40 olie skal pr definition have en kinematisk viskositet mellem 12,50 og 16,29 cSt ved 100 grader C.

Ønsker man større viskositetsspænd i olien, for eventuelt at bruge samme olie både sommer og vinter, sælger Q8 en helsyntetisk 10W-50 motorcykelolie med gode specifikationer. Den kan købes on-line med rabat ved storkøb (75,95 kr/liter).

To årlige olieskift på f.eks mine to maskiner løber op i knapt ti liter, så i lyset af hvad den tohjulede interesse iøvrigt koster, er den mulige besparelse på billig olie ubetydelig. Overvej om ikke oliens egenskaber og kvalitet er det vigtigste. Og afgør med dig selv hvor meget troværdighed må koste.